преглед

на търг

3000-2888

Търг 3000-2888 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 18011

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 291, Средна: 66, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 357м³

Начална цена: 38851.00 лв.

Стъпка: 1165 лв.

Гаранция: 1943 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване