Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

3000-2888

Търг 3000-2888 - ДГС ВРАЦА

Обект No. 18011

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, см

Дървесина (м³): Едра: 291, Средна: 66, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 357м³

Начална цена: 38851.00 лв.

Стъпка: 1165 лв.

Гаранция: 1943 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване