преглед

на търг

3474-2887

Търг 3474-2887 - ДГС ГОВЕЖДА

Обект No. 18203-1

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 306, Средна: 169, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 475м³

Начална цена: 40570.00 лв.

Стъпка: 1217 лв.

Гаранция: 2029 лв.

Първа дата: 30.01.2018, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване