преглед

на търг

3000-2790

Търг 3000-2790 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18107

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 11, Средна: 87, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 218, ОЗМ: 0

Общо: 320м³

Начална цена: 5774.00 лв.

Стъпка: 173 лв.

Гаранция: 289 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 10:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване