преглед

на търг

3000-2788

Търг 3000-2788 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18105

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб

Дървесина (м³): Едра: 27, Средна: 195, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 510, ОЗМ: 0

Общо: 744м³

Начална цена: 32155.00 лв.

Стъпка: 964 лв.

Гаранция: 1608 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване