преглед

на търг

3000-2787

Търг 3000-2787 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1810-2

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 250, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 250м³

Начална цена: 19250.00 лв.

Стъпка: 600 лв.

Гаранция: 963 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 13:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване