преглед

на търг

3000-2785

Търг 3000-2785 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 1811

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 355, Средна: 464, Дребна: 14

Дърва (м³): За огрев: 131, ОЗМ: 55

Общо: 1019м³

Начална цена: 36650.00 лв.

Стъпка: 1100 лв.

Гаранция: 1833 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване