преглед

на търг

3000-2784

Търг 3000-2784 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18003

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 71, Средна: 11, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 80, ОЗМ: 3

Общо: 167м³

Начална цена: 6705.00 лв.

Стъпка: 201 лв.

Гаранция: 335 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 13:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване