преглед

на търг

3000-2783

Търг 3000-2783 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18002

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 250, Средна: 2, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 410, ОЗМ: 5

Общо: 678м³

Начална цена: 33068.00 лв.

Стъпка: 992 лв.

Гаранция: 1653 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване