Уважаеми участници в електронни търгове,

Уведомяваме Ви, че във връзка с обявеното извънредно положение, всички обявени електронни търгове се отлагат до второ нареждане.

Допълнително ще получите известия на електронната си поща при обявяването на нови дати за провеждането на процедурите.

Благодарим за разбирането!

преглед

на търг

3000-2783

Търг 3000-2783 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18002

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк

Дървесина (м³): Едра: 250, Средна: 2, Дребна: 11

Дърва (м³): За огрев: 410, ОЗМ: 5

Общо: 678м³

Начална цена: 33068.00 лв.

Стъпка: 992 лв.

Гаранция: 1653 лв.

Първа дата: 20.12.2017, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване