преглед

на търг

3000-2778

Търг 3000-2778 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18517

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 44, Средна: 79, Дребна: 15

Дърва (м³): За огрев: 228, ОЗМ: 0

Общо: 366м³

Начална цена: 9863.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 493 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 15:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване