преглед

на търг

3000-2777

Търг 3000-2777 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18516

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 59, Средна: 68, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 26, ОЗМ: 0

Общо: 165м³

Начална цена: 5895.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 295 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 15:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване