преглед

на търг

3000-2776

Търг 3000-2776 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18515

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб, бк, здб, гбр, брз

Дървесина (м³): Едра: 6, Средна: 66, Дребна: 17

Дърва (м³): За огрев: 69, ОЗМ: 0

Общо: 158м³

Начална цена: 4374.00 лв.

Стъпка: 50 лв.

Гаранция: 219 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване