преглед

на търг

3000-2775

Търг 3000-2775 - СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Обект No. 18514

Тръжна процедура с явно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 57, Средна: 88, Дребна: 9

Дърва (м³): За огрев: 44, ОЗМ: 0

Общо: 198м³

Начална цена: 6683.00 лв.

Стъпка: 100 лв.

Гаранция: 334 лв.

Първа дата: 19.12.2017, 14:45

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Договор

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване