Вход в системата

Предстоящи

търгове

Номер на търгВид тръжна процедурaПродавачВъзложителОбект №Дървесен видАсортиментиНачална цена лв.Крайна дата за подаване на документиДати на провеждане 
ДървесинаДърваОбщо
ЕдраСреднаДребнаЗа огревОЗМПърваВтора
2140-4182електронно наддаванеДЛС ВИТИНЯСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕе2101бк10000010020026800.0006.12.202008.12.2020 08:00-Детайли »
2140-4183електронно наддаванеДЛС ВИТИНЯСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕЕ2102бк10000010020026800.0006.12.202008.12.2020 08:30-Детайли »
3950-4188електронно наддаванеДГС МИДЖУРСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21801см, чб, бк, гбр, дб, ива12885616142352194146961.0006.12.202008.12.2020 08:30-Детайли »
5672-4200електронно наддаванеДГС БОРИМАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2101бк, бл, цр30071916529314716.0006.12.202008.12.2020 08:30-Детайли »
3300-4208електронно наддаванеДГС ОРЯХОВОСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ211101тп481090910612635954326215.0006.12.202008.12.2020 08:30-Детайли »
2140-4184електронно наддаванеДЛС ВИТИНЯСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕЕ2103бк10000010020026800.0006.12.202008.12.2020 09:00-Детайли »
3950-4189електронно наддаванеДГС МИДЖУРСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21802бк4190042813097760421.0006.12.202008.12.2020 09:00-Детайли »
5672-4201електронно наддаванеДГС БОРИМАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2102бк, цр2020111046037723635.0006.12.202008.12.2020 09:00-Детайли »
3300-4209електронно наддаванеДГС ОРЯХОВОСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ211102тп116224128301146279320.0006.12.202008.12.2020 09:00-Детайли »
5672-4202електронно наддаванеДГС БОРИМАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2103бл, цр, трп0415575059426485.0006.12.202008.12.2020 09:30-Детайли »
5940-4225електронно наддаванеДГС НИКОПОЛСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2101-146114411031012103757546.0006.12.202008.12.2020 09:30-Детайли »
3000-4190електронно наддаванеДГС ВРАЦАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2101бб, чб, бк5111030265087932835.0006.12.202008.12.2020 10:00-Детайли »
3900-4194електронно наддаванеДГС БЕЛОГРАДЧИКСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21601сздгл, здб308113415053912958.0006.12.202008.12.2020 10:00-Детайли »
5672-4203електронно наддаванеДГС БОРИМАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2104бл, цр, гбр00114301446474.0006.12.202008.12.2020 10:00-Детайли »
5672-4204електронно наддаванеДГС БОРИМАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2105бб, бк, трп, чрш631114212051624614.0006.12.202008.12.2020 10:00-Детайли »
5940-4226електронно наддаванеДГС НИКОПОЛСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2102-111062631763061581100439.0006.12.202008.12.2020 10:00-Детайли »
3000-4191електронно наддаванеДГС ВРАЦАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2102тп865194273401142761323.0006.12.202008.12.2020 10:30-Детайли »
3900-4195електронно наддаванеДГС БЕЛОГРАДЧИКСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21602здб, бл, цр, ак11554314038417643.0006.12.202008.12.2020 10:30-Детайли »
5672-4205електронно наддаванеДГС БОРИМАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2106бк, трп, чрш2112677662594540822.0006.12.202008.12.2020 11:00-Детайли »
5940-4222електронно наддаванеДГС НИКОПОЛСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2106тп15012181958010200481364.0006.12.202008.12.2020 11:00-Детайли »
5672-4206електронно наддаванеДГС БОРИМАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2107бк18409978537523909.0006.12.202008.12.2020 11:30-Детайли »
5940-4223електронно наддаванеДГС НИКОПОЛСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2107144111111118121186578098.0006.12.202008.12.2020 11:30-Детайли »
5940-4227електронно наддаванеДГС НИКОПОЛСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2103-1719163111173101364955.0006.12.202008.12.2020 11:30-Детайли »
5672-4207електронно наддаванеДГС БОРИМАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2108бб, чб, бк, трп, чрш161110993030118068.0006.12.202008.12.2020 12:00-Детайли »
5940-4224електронно наддаванеДГС НИКОПОЛСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ210813687012438410240685477.0006.12.202008.12.2020 12:00-Детайли »
5620-4185електронно наддаванеДГС ЧЕРНИ ОСЪМСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2108MTбк21601411516450926720.0006.12.202008.12.2020 12:30-Детайли »
3600-4192електронно наддаванеДГС ЛОМСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21301тп21502403610292537169490.0006.12.202008.12.2020 12:30-Детайли »
5620-4186електронно наддаванеДГС ЧЕРНИ ОСЪМСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2109MTсм, бк18218127410439020297.0006.12.202008.12.2020 13:00-Детайли »
3600-4193електронно наддаванеДГС ЛОМСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21302тп1452240285691785118565.0006.12.202008.12.2020 13:00-Детайли »
5641-4216електронно наддаванеДЛС РУСАЛКАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2101бк741457505392334498.0006.12.202008.12.2020 13:30-Детайли »
5641-4217електронно наддаванеДЛС РУСАЛКАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2102бб, см, чб, бк, трп7865181949690190981455.0006.12.202008.12.2020 14:00-Детайли »
3100-4210електронно наддаванеДГС МЕЗДРАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ211001бк88515041029133996003.0008.12.202010.12.2020 08:30-Детайли »
2140-4234електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21101бб, чб, срлп00014901493457.0008.12.202010.12.2020 08:30-Детайли »
5500-4196електронно наддаванеДГС ЛОВЕЧСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2108бл, цр, гбр, срлп38850617074028933.0008.12.202010.12.2020 09:00-Детайли »
3100-4211електронно наддаванеДГС МЕЗДРАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ211002бб331805301045337.0008.12.202010.12.2020 09:00-Детайли »
3500-4228електронно наддаванеДГС БЕРКОВИЦАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21103бб, здгл, гбр14316451622013835.0008.12.202010.12.2020 09:00-Детайли »
2140-4235електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21102бб, бк, здб00026902699742.0008.12.202010.12.2020 09:00-Детайли »
5500-4197електронно наддаванеДГС ЛОВЕЧСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2109бл, цр, гбр, мжд, кгбр, кл2062485051319798.0008.12.202010.12.2020 09:30-Детайли »
3100-4212електронно наддаванеДГС МЕЗДРАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ211003бк, здб, лп95263122024613333.0008.12.202010.12.2020 09:30-Детайли »
3500-4229електронно наддаванеДГС БЕРКОВИЦАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21105бб, здгл069827203497141.0008.12.202010.12.2020 09:30-Детайли »
2140-4236електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21103бб, бк220107645112541205.0008.12.202010.12.2020 09:30-Детайли »
3100-4213електронно наддаванеДГС МЕЗДРАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ211004лп60132232440120829.0008.12.202010.12.2020 10:00-Детайли »
3500-4230електронно наддаванеДГС БЕРКОВИЦАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21111бк857423788153117780490.0008.12.202010.12.2020 10:00-Детайли »
2140-4237електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21104бл, цр, гбр00012001204620.0008.12.202010.12.2020 10:00-Детайли »
3100-4214електронно наддаванеДГС МЕЗДРАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ211005бл, цр, мжд, кгбр110568057028455.0008.12.202010.12.2020 10:30-Детайли »
3500-4231електронно наддаванеДГС БЕРКОВИЦАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21101-1бк, здб14330001651598177180.0008.12.202010.12.2020 10:30-Детайли »
2140-4238електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21105бл, цр, гбр, ак00022802288466.0008.12.202010.12.2020 10:30-Детайли »
3100-4215електронно наддаванеДГС МЕЗДРАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ211006здб, цр, лп1530321033920251.0008.12.202010.12.2020 11:00-Детайли »
3500-4232електронно наддаванеДГС БЕРКОВИЦАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21108-1бк89100080971107245.0008.12.202010.12.2020 11:00-Детайли »
2140-4239електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21106бб, бл, цр, ак, срлп000640064020778.0008.12.202010.12.2020 11:00-Детайли »
3500-4233електронно наддаванеДГС БЕРКОВИЦАСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21109-1бк3110007038144570.0008.12.202010.12.2020 11:30-Детайли »
2140-4240електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21107бб, чб, ак172571393062321270.0008.12.202010.12.2020 11:30-Детайли »
2140-4241електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21108бб, чб, цр, гбр301308701304424.0008.12.202010.12.2020 12:00-Детайли »
2140-4242електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21109бб, бк, гбр195709550103128244.0008.12.202010.12.2020 12:30-Детайли »
2140-4243електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21210бб, см, ела, дгл, бк, гбр10223720620097926841.0008.12.202010.12.2020 13:00-Детайли »
2140-4244електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21111здб, цр, гбр400950993757.0008.12.202010.12.2020 13:30-Детайли »
2140-4245електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21112бб14380170692406.0008.12.202010.12.2020 14:00-Детайли »
2140-4246електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21113бл, цр, кгбр42130247030211528.0008.12.202010.12.2020 14:30-Детайли »
2140-4247електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21114кгбр000880883080.0008.12.202010.12.2020 15:00-Детайли »
2140-4248електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21115бб, чб, здб, бл2120017202137117.0008.12.202010.12.2020 15:00-Детайли »
2140-4249електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21116бб, здб, цр, гбр315031003288560.0008.12.202010.12.2020 16:00-Детайли »
2140-4250електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21117ак00000026220.0008.12.202010.12.2020 16:30-Детайли »
3700-4251електронно наддаванеДГС ВИДИНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21701тп205568417611303028135410.0013.12.202015.12.2020 08:30-Детайли »
3474-4253електронно наддаванеДГС ГОВЕЖДА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21201-1чб7924800084081650.0013.12.202015.12.2020 08:30-Детайли »
2260-4258електронно наддаванеДГС СВОГЕСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21101дгл, здб, бл26701328042517613.0013.12.202015.12.2020 08:30-Детайли »
5800-4198електронно наддаванеДГС ПЛЕВЕНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2101ак, едлп0254712920136474484.0013.12.202015.12.2020 09:00-Детайли »
2240-4218електронно наддаванеДГС ГОДЕЧСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2101стбб, бк4614911451654373.0013.12.202015.12.2020 09:00-Детайли »
3700-4252електронно наддаванеДГС ВИДИНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21702тп1320266991040178984171.0013.12.202015.12.2020 09:00-Детайли »
3474-4254електронно наддаванеДГС ГОВЕЖДА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21202-1бб, чб4854500053050925.0013.12.202015.12.2020 09:00-Детайли »
5600-4257електронно наддаванеДГС ТРОЯНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2101см, бк267856520068021624.0013.12.202015.12.2020 09:00-Детайли »
2260-4259електронно наддаванеДГС СВОГЕСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21102бб, цр31921315043919409.0013.12.202015.12.2020 09:00-Детайли »
3460-4271електронно наддаванеДГС ЧИПРОВЦИСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21501елбб, чб1151293446032414399.0013.12.202015.12.2020 09:00-Детайли »
5520-4276електронно наддаванеДГС ЛЕСИДРЕНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2101чб, бл, цр, мжд, кгбр14342485053519647.0013.12.202015.12.2020 09:00-Детайли »
5800-4199електронно наддаванеДГС ПЛЕВЕНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2102мжд, ак, глд00012880128871348.0013.12.202015.12.2020 09:30-Детайли »
2240-4219електронно наддаванеДГС ГОДЕЧСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2102стбб, чб2492891623758427896.0013.12.202015.12.2020 09:30-Детайли »
3474-4255електронно наддаванеДГС ГОВЕЖДА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21203-1бб, чб1313960001409134995.0013.12.202015.12.2020 09:30-Детайли »
2260-4260електронно наддаванеДГС СВОГЕСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21103здб, бл, цр, гбр000469046921872.0013.12.202015.12.2020 09:30-Детайли »
3460-4272електронно наддаванеДГС ЧИПРОВЦИСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21502елбб, чб1241054273034415085.0013.12.202015.12.2020 09:30-Детайли »
5520-4277електронно наддаванеДГС ЛЕСИДРЕНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2102бл, цр, лп1020752076428574.0013.12.202015.12.2020 09:30-Детайли »
2240-4220електронно наддаванеДГС ГОДЕЧСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2103стбб, чб2241962154257828325.0013.12.202015.12.2020 10:00-Детайли »
3474-4256електронно наддаванеДГС ГОВЕЖДА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21204бк597001456580761435.0013.12.202015.12.2020 10:00-Детайли »
2260-4261електронно наддаванеДГС СВОГЕСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21104дгл, бк28223520150068732366.0013.12.202015.12.2020 10:00-Детайли »
3460-4273електронно наддаванеДГС ЧИПРОВЦИСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21503елздб, бл, цр, гбр02723384043418204.0013.12.202015.12.2020 10:00-Детайли »
5520-4278електронно наддаванеДГС ЛЕСИДРЕНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2103бл, цр1320467048218238.0013.12.202015.12.2020 10:00-Детайли »
2240-4221електронно наддаванеДГС ГОДЕЧСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2104стбб, чб, чдб65420414386130358514.0013.12.202015.12.2020 10:30-Детайли »
2260-4262електронно наддаванеДГС СВОГЕСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21105бб, см, бк144333564074436478.0013.12.202015.12.2020 10:30-Детайли »
3460-4274електронно наддаванеДГС ЧИПРОВЦИСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21504елздб04854335043718893.0013.12.202015.12.2020 10:30-Детайли »
5520-4279електронно наддаванеДГС ЛЕСИДРЕНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2104здб, бл, цр, лп076883089630820.0013.12.202015.12.2020 10:30-Детайли »
2260-4263електронно наддаванеДГС СВОГЕСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ21106бб, см, чб, бк96052801023698.0013.12.202015.12.2020 11:00-Детайли »
3460-4275електронно наддаванеДГС ЧИПРОВЦИСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ215050елчб4446222101335698.0013.12.202015.12.2020 11:00-Детайли »
5520-4280електронно наддаванеДГС ЛЕСИДРЕНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2105чб, бл, цр, ак, кгбр33140497054418941.0013.12.202015.12.2020 11:00-Детайли »

Проведени

търгове

Номер на търгВид тръжна процедурaПродавачВъзложителОбект №Дървесен видАсортиментиНачална цена лв.Дата на провежданеКласиране 
ДървесинаДърваОбщо
ЕдраСреднаДребнаЗа огревОЗМ
2140-3982електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20113ак000874087426220.0013.12.2019 14:30Детайли »
2140-3981електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20112бк, здб, гбр, кгбр56230627070626959.0013.12.2019 14:00Детайли »
3700-3945електронно наддаванеДГС ВИДИНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20703тп229849316311803072144778.0013.12.2019 14:00Детайли »
3700-3944електронно наддаванеДГС ВИДИНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20702тп1197505106710187983121.0013.12.2019 13:301. Павлолес ЕООД
Детайли »
2140-3980електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20111бб, чб, здб, бл, цр, гбр11261010170119043857.0013.12.2019 13:301. "Р 1" ЕООД
Детайли »
3700-3943електронно наддаванеДГС ВИДИНСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20701тп687252411580113849954.0013.12.2019 13:001. Павлолес ЕООД
Детайли »
2260-3992електронно наддаванеДГС СВОГЕСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20110бк11937043525084143334.0013.12.2019 13:001. Свогелес 2000 ЕООД
Детайли »
2140-3979електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20110бл, цр, гбр, кл00010160101639421.0013.12.2019 13:001. "Р 1" ЕООД
Детайли »
2140-3978електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20109бб, чб, цр2850022403027696.0013.12.2019 12:301. "Р 1" ЕООД
Детайли »
2260-3991електронно наддаванеДГС СВОГЕСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20109бб, чб40192016223789239746.0013.12.2019 12:301. Свогелес 2000 ЕООД
Детайли »
2140-3977електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20108бб, бк, здб, цр, гбр927017002067320.0013.12.2019 12:001. "Р 1" ЕООД
Детайли »
2260-3990електронно наддаванеДГС СВОГЕСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20108бб, см, бк, трп20240753717195749427.0013.12.2019 12:001. Свогелес 2000 ЕООД
Детайли »
2140-3976електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20107чб, бл, цр, гбр, трп, ак, цр13016100161460209.0013.12.2019 11:30Детайли »
3474-3955електронно наддаванеДГС ГОВЕЖДА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20207-1бк2490004028935455.0013.12.2019 11:30Детайли »
5620-3948електронно наддаванеДГС ЧЕРНИ ОСЪМСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2003бк543632184483124868328.0013.12.2019 11:30Детайли »
2260-3989електронно наддаванеДГС СВОГЕСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20107бб, чб1212008243057220835.0013.12.2019 11:30Детайли »
2140-3975електронно наддаванеДГС БОТЕВГРАДСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20106чб, бл, цр, ак3542021102888392.0013.12.2019 11:001. "Р 1" ЕООД
Детайли »
3474-3954електронно наддаванеДГС ГОВЕЖДА СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20206-1чб5213200055353525.0013.12.2019 11:00Детайли »
2260-3988електронно наддаванеДГС СВОГЕСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ20106бб, дгл404154864063032718.0013.12.2019 11:001. Мидълбьорх Хаут ЕООД
Детайли »
5620-3947електронно наддаванеДГС ЧЕРНИ ОСЪМСЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ2002бк35500327327100951793.0013.12.2019 11:00Детайли »
Покажи още

Представяне

на системата