преглед

на търг

9751-2680

Търг 9751-2680 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-5-2017

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 86, Средна: 113, Дребна: 12

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 19

Общо: 230м³

Начална цена: 12115.00 лв.

Стъпка: 121 лв.

Гаранция: 606 лв.

Първа дата: 22.11.2017, 10:15

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване