преглед

на търг

9600-2627

Търг 9600-2627 - ДГС Г.Тошево

Обект No. 15-5-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 44, Дребна: 74

Дърва (м³): За огрев: 220, ОЗМ: 0

Общо: 338м³

Начална цена: 19668.00 лв.

Стъпка: 197 лв.

Гаранция: 983 лв.

Първа дата: 20.09.2017, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване