преглед

на търг

9110-5751

Търг 9110-5751 - ДЛС Шерба

Обект No. 3-25-2023

Дата на публикуване: 21.11.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, цр, яс, лп, дб, кл

Дървесина (м³): Едра: 23, Средна: 50, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 507, ОЗМ: 5

Общо: 589м³

Начална цена: 61222.00 лв.

Стъпка: 613 лв.

Гаранция: 3061 лв.

Първа дата: 08.12.2022, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

21.11.2022

Документация за провеждане на търг

21.11.2022

Проекто-договор

21.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

21.11.2022

Допълнителен документ

21.11.2022