преглед

на търг

7800-5641

Търг 7800-5641 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-25-2022

Дата на публикуване: 19.10.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, кл, пяс

Дървесина (м³): Едра: 692, Средна: 419, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 357, ОЗМ: 43

Общо: 1512м³

Начална цена: 72315.00 лв.

Стъпка: 723 лв.

Гаранция: 3616 лв.

Първа дата: 09.11.2022, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.10.2022

Документация за провеждане на търг

19.10.2022

Проекто-договор

19.10.2022

Протокол от проведен търг

10.11.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.10.2022

Допълнителен документ

19.10.2022

Допълнителен документ

19.10.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.11.2022