преглед

на търг

9000-5609

Търг 9000-5609 - ДГС Варна

Обект No. 10-10-2022

Дата на публикуване: 27.09.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: тп

Дървесина (м³): Едра: 799, Средна: 192, Дребна: 72

Дърва (м³): За огрев: 234, ОЗМ: 0

Общо: 1297м³

Начална цена: 77832.00 лв.

Стъпка: 778 лв.

Гаранция: 3891 лв.

Първа дата: 19.10.2022, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.09.2022

Документация за провеждане на търг

27.09.2022

Проекто-договор

27.09.2022

Протокол от проведен търг

19.10.2022

Договор

25.10.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.09.2022

Допълнителен документ

27.09.2022

Допълнителен документ

27.09.2022

Допълнителен документ

27.09.2022

Допълнителен документ

27.09.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

19.10.2022