преглед

на търг

9300-5475

Търг 9300-5475 - ДГС Добрич

Обект No. 14-17-2022

Дата на публикуване: 01.08.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: ак, глд

Дървесина (м³): Едра: 4, Средна: 22, Дребна: 7

Дърва (м³): За огрев: 94, ОЗМ: 0

Общо: 127м³

Начална цена: 9900.00 лв.

Стъпка: 99 лв.

Гаранция: 495 лв.

Първа дата: 19.08.2022, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.08.2022

Протокол от проведен търг

19.08.2022

Договор

09.09.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Допълнителен документ

01.08.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.08.2022