преглед

на търг

9850-4787

Търг 9850-4787 - ДГС Преслав

Обект No. 6-4-2022

Дата на публикуване: 14.01.2022

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, лп, чрш

Дървесина (м³): Едра: 290, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 290м³

Начална цена: 30060.00 лв.

Стъпка: 300 лв.

Гаранция: 1503 лв.

Първа дата: 02.02.2022, 13:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

14.01.2022

Документация за провеждане на търг

14.01.2022

Проекто-договор

14.01.2022

Протокол от проведен търг

04.02.2022

Договор

16.02.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

14.01.2022

Допълнителен документ

14.01.2022

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.02.2022