преглед

на търг

9870-4775

Търг 9870-4775 - ДГС Върбица

Обект No. 7-1-2022

Дата на публикуване: 31.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, здб, бл, цр, гбр, кгбр, кл

Дървесина (м³): Едра: 473, Средна: 52, Дребна: 2

Дърва (м³): За огрев: 970, ОЗМ: 372

Общо: 1869м³

Начална цена: 147411.00 лв.

Стъпка: 1474 лв.

Гаранция: 7370 лв.

Първа дата: 19.01.2022, 14:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

31.12.2021

Документация за провеждане на търг

31.12.2021

Проекто-договор

31.12.2021

Протокол от проведен търг

20.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

31.12.2021

Допълнителен документ

31.12.2021

Допълнителен документ

31.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.01.2022