преглед

на търг

9450-4723

Търг 9450-4723 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-3-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: лдб, бл, цр, гбр, яс, ак

Дървесина (м³): Едра: 3, Средна: 347, Дребна: 131

Дърва (м³): За огрев: 1343, ОЗМ: 0

Общо: 1824м³

Начална цена: 163252.90 лв.

Стъпка: 1633 лв.

Гаранция: 8162 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Протокол от проведен търг

04.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2022