преглед

на търг

9450-4722

Търг 9450-4722 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-2-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бл, цр, гбр, яс, ак, кл, едлп

Дървесина (м³): Едра: 33, Средна: 193, Дребна: 109

Дърва (м³): За огрев: 1717, ОЗМ: 0

Общо: 2052м³

Начална цена: 200745.30 лв.

Стъпка: 2008 лв.

Гаранция: 10037 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Протокол от проведен търг

04.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2022