преглед

на търг

9450-4721

Търг 9450-4721 - ДЛС Тервел

Обект No. 5-1-2022

Дата на публикуване: 13.12.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: цр, гбр, яс, ак, кл, едлп

Дървесина (м³): Едра: 61, Средна: 259, Дребна: 141

Дърва (м³): За огрев: 1763, ОЗМ: 0

Общо: 2224м³

Начална цена: 204505.91 лв.

Стъпка: 2046 лв.

Гаранция: 10225 лв.

Първа дата: 31.12.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

13.12.2021

Протокол от проведен търг

04.01.2022

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

13.12.2021

Допълнителен документ

13.12.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2022