преглед

на търг

7800-2254

Търг 7800-2254 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-1-2017

Тръжна процедура с явно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 13.8, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 138.6, ОЗМ: 0

Общо: 152.4м³

Начална цена: 6400.80 лв.

Стъпка: 190 лв.

Гаранция: 320 лв.

Първа дата: 15.03.2017, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

Документация за провеждане на търг

Проекто-договор

Протокол от проведен търг

Допълнителни документи:

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване