преглед

на търг

9870-4491

Търг 9870-4491 - ДГС Върбица

Обект No. 7-24-2021

Дата на публикуване: 26.07.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, здб, цр, гбр, трп

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 12, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 345, ОЗМ: 419

Общо: 800м³

Начална цена: 65611.00 лв.

Стъпка: 656 лв.

Гаранция: 3280 лв.

Първа дата: 18.08.2021, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.07.2021

Документация за провеждане на търг

26.07.2021

Проекто-договор

26.07.2021

Протокол от проведен търг

20.08.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.07.2021

Допълнителен документ

26.07.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

20.08.2021

Заповед за изменение на заповед за класиране и определяне на купувач

26.08.2021