преглед

на търг

9300-4469

Търг 9300-4469 - ДГС Добрич

Обект No. 14-4-2021

Дата на публикуване: 24.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чдб, цр, срлп

Дървесина (м³): Едра: 112, Средна: 316, Дребна: 26

Дърва (м³): За огрев: 685, ОЗМ: 0

Общо: 1139м³

Начална цена: 68973.40 лв.

Стъпка: 690 лв.

Гаранция: 3449 лв.

Първа дата: 14.07.2021, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

24.06.2021

Документация за провеждане на търг

24.06.2021

Проекто-договор

24.06.2021

Протокол от проведен търг

15.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

24.06.2021

Допълнителен документ

24.06.2021

Допълнителен документ

24.06.2021

Допълнителен документ

25.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

15.07.2021