преглед

на търг

9261-4453

Търг 9261-4453 - ДГС Цонево

Обект No. 11-2-2021

Дата на публикуване: 15.06.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, бл, цр, гбр, дб, срлп

Дървесина (м³): Едра: 234, Средна: 7, Дребна: 173

Дърва (м³): За огрев: 1534, ОЗМ: 0

Общо: 1948м³

Начална цена: 177104.00 лв.

Стъпка: 1771 лв.

Гаранция: 8855 лв.

Първа дата: 07.07.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.06.2021

Документация за провеждане на търг

15.06.2021

Проекто-договор

15.06.2021

Протокол от проведен търг

08.07.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.06.2021

Допълнителен документ

15.06.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

08.07.2021