преглед

на търг

9500-4430

Търг 9500-4430 - ДЛС Балчик

Обект No. 4-1-2021

Дата на публикуване: 26.05.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: глд

Дървесина (м³): Едра: 94, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 94м³

Начална цена: 8460.00 лв.

Стъпка: 84 лв.

Гаранция: 423 лв.

Първа дата: 16.06.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.05.2021

Документация за провеждане на търг

26.05.2021

Проекто-договор

26.05.2021

Протокол от проведен търг

16.06.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.05.2021

Допълнителен документ

26.05.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.06.2021