преглед

на търг

9900-4407

Търг 9900-4407 - ДГС Нови пазар

Обект No. 18-3-2021

Дата на публикуване: 15.04.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, кл

Дървесина (м³): Едра: 42, Средна: 79, Дребна: 6

Дърва (м³): За огрев: 437, ОЗМ: 30

Общо: 594м³

Начална цена: 27081.00 лв.

Стъпка: 271 лв.

Гаранция: 1354 лв.

Първа дата: 11.05.2021, 14:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.04.2021

Документация за провеждане на търг

15.04.2021

Проекто-договор

15.04.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.04.2021

Допълнителен документ

15.04.2021

Допълнителен документ

15.04.2021