преглед

на търг

7900-4373

Търг 7900-4373 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-1-2021

Дата на публикуване: 26.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бб, бк, здб, бл, цр, гбр, трп, ак, кл

Дървесина (м³): Едра: 1112, Средна: 724, Дребна: 61

Дърва (м³): За огрев: 2735, ОЗМ: 146

Общо: 4778м³

Начална цена: 274189.00 лв.

Стъпка: 2742 лв.

Гаранция: 13710 лв.

Първа дата: 19.03.2021, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.02.2021

Документация за провеждане на търг

26.02.2021

Проекто-договор

26.02.2021

Протокол от проведен търг

23.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.02.2021

Допълнителен документ

26.02.2021

Допълнителен документ

26.02.2021

Допълнителен документ

26.02.2021

Допълнителен документ

26.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

23.03.2021