преглед

на търг

9820-4363

Търг 9820-4363 - ДГС Смядово

Обект No. 8-5-2021

Дата на публикуване: 22.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бк, цр, гбр, лп, мжд, кл

Дървесина (м³): Едра: 130, Средна: 3, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 395, ОЗМ: 278

Общо: 806м³

Начална цена: 47033.00 лв.

Стъпка: 470 лв.

Гаранция: 2351 лв.

Първа дата: 12.03.2021, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.02.2021

Документация за провеждане на търг

22.02.2021

Проекто-договор

22.02.2021

Протокол от проведен търг

16.03.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Допълнителен документ

22.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.03.2021