преглед

на търг

9850-4355

Търг 9850-4355 - ДГС Преслав

Обект No. 6-18-2021

Дата на публикуване: 19.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бк, цр, гбр, дрш

Дървесина (м³): Едра: 0, Средна: 141, Дребна: 28

Дърва (м³): За огрев: 543, ОЗМ: 0

Общо: 712м³

Начална цена: 50946.00 лв.

Стъпка: 509 лв.

Гаранция: 2547 лв.

Първа дата: 10.03.2021, 12:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

19.02.2021

Документация за провеждане на търг

19.02.2021

Проекто-договор

19.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

19.02.2021

Допълнителен документ

19.02.2021