преглед

на търг

9870-4333

Търг 9870-4333 - ДГС Върбица

Обект No. 7-4-2021

Дата на публикуване: 02.02.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бк, здб, гбр

Дървесина (м³): Едра: 157.67, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 50.82

Общо: 208.49м³

Начална цена: 28207.75 лв.

Стъпка: 282 лв.

Гаранция: 1410 лв.

Първа дата: 24.02.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

02.02.2021

Документация за провеждане на търг

02.02.2021

Проекто-договор

02.02.2021

Протокол от проведен търг

25.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

02.02.2021

Допълнителен документ

02.02.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.02.2021