преглед

на търг

7700-4325

Търг 7700-4325 - ДГС Търговище

Обект No. 16-7-2021

Дата на публикуване: 15.01.2021

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, чдб, бл, лп, ак

Дървесина (м³): Едра: 404, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 404м³

Начална цена: 33113.00 лв.

Стъпка: 331 лв.

Гаранция: 1655 лв.

Първа дата: 03.02.2021, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

15.01.2021

Документация за провеждане на търг

15.01.2021

Проекто-договор

15.01.2021

Протокол от проведен търг

04.02.2021

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

15.01.2021

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.02.2021