преглед

на търг

9850-4179

Търг 9850-4179 - ДГС Преслав

Обект No. 6-18-2020

Дата на публикуване: 27.10.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чб, бк, срлп

Дървесина (м³): Едра: 19, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 19м³

Начална цена: 1525.00 лв.

Стъпка: 15 лв.

Гаранция: 76 лв.

Първа дата: 13.11.2020, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

27.10.2020

Документация за провеждане на търг

27.10.2020

Проекто-договор

27.10.2020

Протокол от проведен търг

16.11.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

27.10.2020

Допълнителен документ

27.10.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

16.11.2020