преглед

на търг

9700-4174

Търг 9700-4174 - ДГС Шумен

Обект No. 9-15-2020

Дата на публикуване: 05.10.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: лп

Дървесина (м³): Едра: 31, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 10

Общо: 41м³

Начална цена: 3950.00 лв.

Стъпка: 39 лв.

Гаранция: 197 лв.

Първа дата: 23.10.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

05.10.2020

Документация за провеждане на търг

05.10.2020

Проекто-договор

05.10.2020

Протокол от проведен търг

27.10.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

05.10.2020

Допълнителен документ

05.10.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

27.10.2020