преглед

на търг

9850-4165

Търг 9850-4165 - ДГС Преслав

Обект No. 6-13-2020

Дата на публикуване: 08.07.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, лп

Дървесина (м³): Едра: 237, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 237м³

Начална цена: 19065.00 лв.

Стъпка: 191 лв.

Гаранция: 953 лв.

Първа дата: 29.07.2020, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

08.07.2020

Документация за провеждане на търг

08.07.2020

Проекто-договор

08.07.2020

Протокол от проведен търг

30.07.2020

Договор

06.08.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

08.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

30.07.2020