преглед

на търг

9300-4148

Търг 9300-4148 - ДГС Добрич

Обект No. 14-6-2020

Дата на публикуване: 18.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, ак, пляс

Дървесина (м³): Едра: 96, Средна: 91, Дребна: 5

Дърва (м³): За огрев: 372, ОЗМ: 0

Общо: 564м³

Начална цена: 44653.00 лв.

Стъпка: 447 лв.

Гаранция: 2233 лв.

Първа дата: 08.07.2020, 12:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.06.2020

Документация за провеждане на търг

18.06.2020

Проекто-договор

18.06.2020

Протокол от проведен търг

09.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.07.2020