преглед

на търг

9300-4143

Търг 9300-4143 - ДГС Добрич

Обект No. 14-1-2020

Дата на публикуване: 18.06.2020

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: чдб, цр, ак, глд, срлп

Дървесина (м³): Едра: 139, Средна: 14, Дребна: 1

Дърва (м³): За огрев: 78, ОЗМ: 0

Общо: 232м³

Начална цена: 19282.00 лв.

Стъпка: 193 лв.

Гаранция: 964 лв.

Първа дата: 08.07.2020, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

18.06.2020

Документация за провеждане на търг

18.06.2020

Проекто-договор

18.06.2020

Протокол от проведен търг

09.07.2020

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.07.2020