преглед

на търг

7700-4030

Търг 7700-4030 - ДГС Търговище

Обект No. 16-2-2020

Дата на публикуване: 10.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, бк, здб, гбр, лп, мжд, кгбр, пкл

Дървесина (м³): Едра: 41, Средна: 118, Дребна: 4

Дърва (м³): За огрев: 454, ОЗМ: 0

Общо: 617м³

Начална цена: 11424.85 лв.

Стъпка: 347 лв.

Гаранция: 1731 лв.

Първа дата: 08.01.2020, 09:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.12.2019

Документация за провеждане на търг

10.12.2019

Проекто-договор

10.12.2019

Протокол от проведен търг

10.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.12.2019

Допълнителен документ

10.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

10.01.2020