преглед

на търг

9751-4020

Търг 9751-4020 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-9-2020

Дата на публикуване: 04.12.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, гбр, ак, срлп

Дървесина (м³): Едра: 26, Средна: 88, Дребна: 19

Дърва (м³): За огрев: 1113, ОЗМ: 30

Общо: 1276м³

Начална цена: 64380.00 лв.

Стъпка: 644 лв.

Гаранция: 3219 лв.

Първа дата: 07.01.2020, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

04.12.2019

Документация за провеждане на търг

04.12.2019

Проекто-договор

04.12.2019

Протокол от проведен търг

09.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Допълнителен документ

04.12.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.01.2020