преглед

на търг

9870-3831

Търг 9870-3831 - ДГС Върбица

Обект No. 7-11-2019

Дата на публикуване: 22.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 81.92, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 81.92м³

Начална цена: 8245.30 лв.

Стъпка: 165 лв.

Гаранция: 330 лв.

Първа дата: 10.04.2019, 11:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

22.03.2019

Документация за провеждане на търг

22.03.2019

Проекто-договор

22.03.2019

Протокол от проведен търг

12.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

22.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

12.04.2019