преглед

на търг

9751-3782

Търг 9751-3782 - ДЛС Паламара

Обект No. 1-6-2019

Дата на публикуване: 01.03.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: цр, гбр

Дървесина (м³): Едра: 21, Средна: 11, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 768, ОЗМ: 294

Общо: 1094м³

Начална цена: 67082.00 лв.

Стъпка: 671 лв.

Гаранция: 3354 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 15:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

01.03.2019

Документация за провеждане на търг

01.03.2019

Проекто-договор

01.03.2019

Протокол от проведен търг

29.03.2019

Договор

16.08.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

01.03.2019

Допълнителен документ

01.03.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.03.2019