преглед

на търг

9000-3769

Търг 9000-3769 - ДГС Варна

Обект No. 10-13-2019

Дата на публикуване: 28.02.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: бл, цр, ак

Дървесина (м³): Едра: 158, Средна: 300, Дребна: 88

Дърва (м³): За огрев: 1199, ОЗМ: 0

Общо: 1745м³

Начална цена: 100621.00 лв.

Стъпка: 1006 лв.

Гаранция: 5031 лв.

Първа дата: 21.03.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.02.2019

Документация за провеждане на търг

28.02.2019

Проекто-договор

28.02.2019

Протокол от проведен търг

25.03.2019

Договор

09.04.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.02.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

25.03.2019