преглед

на търг

9870-3694

Търг 9870-3694 - ДГС Върбица

Обект No. 7-2-2019

Дата на публикуване: 28.01.2019

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: бб, чб

Дървесина (м³): Едра: 59.3, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 59.3м³

Начална цена: 5801.60 лв.

Стъпка: 83 лв.

Гаранция: 166 лв.

Първа дата: 15.02.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.01.2019

Документация за провеждане на търг

28.01.2019

Проекто-договор

28.01.2019

Протокол от проведен търг

18.02.2019

Договор

26.02.2019

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.01.2019

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.02.2019