преглед

на търг

7900-3589

Търг 7900-3589 - ДГС Омуртаг

Обект No. 17-4-2019

Дата на публикуване: 10.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на прогнозни количества

Дървесен вид: бб, чб, бк, чдб, здб, бл, цр, гбр, трп, срлп

Дървесина (м³): Едра: 1142, Средна: 243, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 1385м³

Начална цена: 118945.00 лв.

Стъпка: 2400 лв.

Гаранция: 5947 лв.

Първа дата: 04.01.2019, 11:30

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

10.12.2018

Документация за провеждане на търг

10.12.2018

Проекто-договор

10.12.2018

Протокол от проведен търг

09.01.2019

Договор

07.01.2020

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

10.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

09.01.2019