преглед

на търг

9700-3585

Търг 9700-3585 - ДГС Шумен

Обект No. 9-9-2019

Дата на публикуване: 06.12.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, кгбр

Дървесина (м³): Едра: 58, Средна: 4, Дребна: 3

Дърва (м³): За огрев: 665, ОЗМ: 7

Общо: 737м³

Начална цена: 34352.50 лв.

Стъпка: 1030 лв.

Гаранция: 1717 лв.

Първа дата: 09.01.2019, 13:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

06.12.2018

Документация за провеждане на търг

06.12.2018

Проекто-договор

06.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

06.12.2018

Допълнителен документ

06.12.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

04.01.2019