преглед

на търг

7800-3532

Търг 7800-3532 - ДЛС Черни Лом

Обект No. 2-2-2019

Дата на публикуване: 28.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Отдаване на дървесина на корен

Дървесен вид: чб, здб, бл, яс, ак

Дървесина (м³): Едра: 417, Средна: 553, Дребна: 25

Дърва (м³): За огрев: 1544, ОЗМ: 120

Общо: 2659м³

Начална цена: 145857.00 лв.

Стъпка: 1500 лв.

Гаранция: 7200 лв.

Първа дата: 20.12.2018, 09:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

28.11.2018

Документация за провеждане на търг

28.11.2018

Проекто-договор

28.11.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

28.11.2018

Допълнителен документ

28.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

29.11.2018