преглед

на търг

9870-3517

Търг 9870-3517 - ДГС Върбица

Обект No. 7-26-2018

Дата на публикуване: 26.11.2018

Тръжна процедура с електронно наддаване

Продажба на действително добити количества дървесина от склад

Дървесен вид: чб

Дървесина (м³): Едра: 85.84, Средна: 0, Дребна: 0

Дърва (м³): За огрев: 0, ОЗМ: 0

Общо: 85.84м³

Начална цена: 8476.40 лв.

Стъпка: 170 лв.

Гаранция: 339 лв.

Първа дата: 14.12.2018, 10:00

Приложени документи:

Заповед за провеждане на търг

26.11.2018

Документация за провеждане на търг

26.11.2018

Проекто-договор

26.11.2018

Протокол от проведен търг

18.12.2018

Допълнителни документи:

Допълнителен документ

26.11.2018

Заповед за класиране и определяне на купувач / прекратяване

18.12.2018